PROFIL SEKOLAHVISI SEKOLAH

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAKAU
AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG
PADA TAHUN 2014


MISI SEKOLAH

MEMASTIKAN PENCAPAIAN YANG CEMERLANG
DALAM BIDANG KURIKULUM, KOKURIKULUM
SERTA MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERKETERAMPILAN
DI SAMPING MEMANFAATKAN GUNA TENAGA 
WARGA SEKOLAH DAN KOMUNITI
DALAM MEWUJUDKAN SUASANA KONDUSIF
KE TAHAP OPTIMUM SELARAS DENGAN FALSAFAH 
PENDIDIKAN KEBANGSAANLENCANA SEKOLAH

  1.  Warna ungu melambangkan warna sekolah iaitu warna sejuk dan setiap tindakan perlulah berhati-hati dan waspada.
  2. Lambang/ Bentuk Jambatan Pulau Pinang menunjukkan bahawa sekolah ini terletak dalam negeri Pulau Pinang.
  3. Simbol bulan sabit menunjukkan islam sebagai teras pegangan dalam sesuatu tindakan.
  4. Simbol buku melambangkan pentingnya ilmu pengetahuan kepada setiap individu. 
  5. Moto Usaha, Tekun, Jaya merupakan ilmu kata-kata kunci dan menjadi perangsang kepada pelajar untuk terus mencapai kejayaan. 

PIAGAM PELANGGAN

  • Memastikan guru menjadi berkesan dan menepati masa mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
  • Memastikan guru sentiasa bersiap sedia dalam pengajaran dan pembelajaran dengan tepat dan jelas dalam situasi kondusif.
  • Memastikan keselamatan pelajar terjamin 
  • Memastikan peningkatan dalam UPSR
No comments:

Post a Comment